Φυσιολογικά το τοίχωμα των αρτηριών αποτελείται από τρεις χιτώνες. Ο εσωτερικός χιτώνας είναι ομαλός και συνεχής και επιτρέπει την ελεύθερη ροή του αίματος. Με την πάροδο του χρόνου ο εσωτερικός αυτός χιτώνας καταστρέφεται, με αποτέλεσμα να γίνεται παχύς με προεξοχές από τις εναποθέσεις υλικών όπως η χοληστερόλη, λίπος, κατεστραμμένα κύτταρα. Οι εναποθέσεις αυτές είναι σαν το «πουρί» των σωληνώσεων του νερού και ονομάζονται αθηρωματικές πλάκες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει στένωση ή απόφραξη της αρτηρίας, με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση ροής του αίματος. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο το αίμα μπορεί να ρέει και δια μέσου άλλων αρτηριών, ώστε να παρακάμψει την απόφραξη. Αυτού του είδους η κυκλοφορία ονομάζεται παράπλευρη κυκλοφορία.

 

 

 

 

  

Monday the 1st. Design: Hostgator Coupon.